ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(2019/2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019/2020

1η Αγωνιστική
2019-2020
Γήπεδο "Γεώργιος Γιολδάσης"

2η Αγωνιστική
2019-2020
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

3η Αγωνιστική
2019-2020
Γήπεδο Πέτα

4η Αγωνιστική
2019-2020
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

5η Αγωνιστική
2019-2020
Γήπεδο Κλειδιού

6η Αγωνιστική
2019-2020
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

7η Αγωνιστική
2019-2020
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

8η Αγωνιστική
2019-2020
Γήπεδο Καμπής

9η Αγωνιστική
2019-2020
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

10η Αγωνιστική
2019-2020
Γήπεδο Ανέζας

11η Αγωνιστική
2019-2020
Γήπεδο Καλοβάτου

12η Αγωνιστική
2019-2020
Γήπεδο Γλυκορίζου

13η Αγωνιστική
2019-2020
Γήπεδο Γραμμενίτσας