ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020/2021

6η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
5η Αγωνιστική

Γήπεδο Δημαριού
4η Αγωνιστική

Γήπεδο Πέτα
3η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
2η Αγωνιστική

Γήπεδο Κωστακιών
Πρωτάθλημα

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»