ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(2021/2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021/2022

22η Αγωνιστική
2021-2022

21η Αγωνιστική
2021-2022
Γήπεδο Ανέζας

20η Αγωνιστική
2021-2022
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

19η Αγωνιστική
2021-2022
Γήπεδο Κωστακιών

18η Αγωνιστική
2021-2022
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

17η Αγωνιστική
2021-2022
Δημοτικό στάδιο Άρτας

16η Αγωνιστική
2021-2022

15η Αγωνιστική
2021-2022

14η Αγωνιστική
2021-2022
Γήπεδο Κιρκιζάτες

13η Αγωνιστική
2021-2022

12η Αγωνιστική
2021-2022

11η Αγωνιστική
2021-2022

10η Αγωνιστική
2021-2022

9η Αγωνιστική
2021-2022

8η Αγωνιστική
2021-2022
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

7η Αγωνιστική
2021-2022
Γήπεδο Δημαριού

6η Αγωνιστική
2021-2022
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

5η Αγωνιστική
2021-2022

4η Αγωνιστική
2021-2022
Δημοτικό στάδιο Άρτας

3η Αγωνιστική
2021-2022
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

2η Αγωνιστική
2021-2022

1η Αγωνιστική
2021-2022
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»