ΤΙΤΛΟΙ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ

7

1997,1999,2001,

2007,2013,2015,2017

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ

8

1998,2000,2001,2006,2007,

2008,2009,2017

ΝΤΑΜΠΛ

3

2001,2007,2017

ΝΤΑΜΠΛ

3

2001,2007,2017