ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018/2019

1η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

2η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο Ανέζας

3η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

4η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο Κορφοβουνίου

5η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

6η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο Γραμμενίτσας

7η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

8η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο Φιλοθέης

9η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

10η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο Γλυκορίζου

11η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

12η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο Μενιδίου

13η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

14η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο Πέτα

15η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

16η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο Καλοβάτου

17η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

18η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό στάδιο Άρτας

19η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

20η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο "Γεώργιος Γιολδάσης"

21η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

22η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο Καμπής

23η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

24η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό στάδιο Άρτας

25η Αγωνιστική
2018-2019
Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»

26η Αγωνιστική
2018-2019
Γήπεδο Καλοβάτου