ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018/2019

1η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
2η Αγωνιστική

Γήπεδο Ανέζας
3η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
4η Αγωνιστική

Γήπεδο Κορφοβουνίου
5η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
6η Αγωνιστική

Γήπεδο Γραμμενίτσας
7η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
8η Αγωνιστική

Γήπεδο Φιλοθέης
9η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
10η Αγωνιστική

Γήπεδο Γλυκορίζου
11η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
12η Αγωνιστική

Γήπεδο Μενιδίου
13η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
14η Αγωνιστική

Γήπεδο Πέτα
15η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
16η Αγωνιστική

Γήπεδο Καλοβάτου
17η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
18η Αγωνιστική

Δημοτικό στάδιο Άρτας
19η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
20η Αγωνιστική

Γήπεδο "Γεώργιος Γιολδάσης"
21η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
22η Αγωνιστική

Γήπεδο Καμπής
23η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
24η Αγωνιστική

Δημοτικό στάδιο Άρτας
25η Αγωνιστική

Δημοτικό Γήπεδο «Ευάγγελος Σεργιάννης»
26η Αγωνιστική

Γήπεδο Καλοβάτου